Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 09/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» 22/07/2022 09:29:39 EL Δημοσιεύθηκε 22/07/2022 09:33:47
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 15/2021 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» 22/07/2022 09:40:39 EL Δημοσιεύθηκε 22/07/2022 10:20:26
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 08/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ 25/07/2022 09:08:39 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2022 09:09:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 03/2022 για την αγορά υπηρεσιών για τη φιλοξενία της δραστηριότητας Digital Green Innovation Conference 25/07/2022 14:32:55 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2022 14:33:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 07/2023 για Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Πολυκέντρων του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία, Πάφο και Αγρό 03/03/2023 15:01:58 EL Δημοσιεύθηκε 03/03/2023 15:02:04
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 10/2022 για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Κύκλου Εκμάθησης του Προγράμματος DiscoverEU [Erasmus+: Νεολαία] 04/08/2022 12:59:59 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2022 13:00:42
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 06/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Υποδομών του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου, Όμοδος και Σωτήρα Αμμοχώστου 05/08/2022 13:53:12 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 13:53:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 08/2018 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 24/07/2018 12:58:11 EL Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 12:58:25
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 03/2023 για Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης EURODESK 16/03/2023 12:08:09 EL Δημοσιεύθηκε 16/03/2023 12:08:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 13/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών αξιολόγησης αιτήσεων και τελικών απολογισμών σχεδίων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» 20/03/2023 12:58:30 EL Δημοσιεύθηκε 20/03/2023 12:58:36