Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 17/2019 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λάρνακας 06/12/2019 12:39:45 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2019 12:39:53
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 22/2019 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για τη Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Επαρχίας Αμμοχώστου 06/12/2019 12:44:32 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2019 12:44:39
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 4/2018 για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 12/02/2018 11:14:27 EL Δημοσιεύθηκε 12/02/2018 11:23:06
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 2/2018 για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 12/02/2018 11:26:59 EL Δημοσιεύθηκε 12/02/2018 11:27:20
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός A/A 20/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Τελικών Απολογισμών Σχεδίων του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία 04/09/2017 14:17:24 EL Δημοσιεύθηκε 04/09/2017 14:22:51
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 4/2018 για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 14/02/2018 13:21:49 EL Δημοσιεύθηκε 14/02/2018 13:22:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 26/2019 για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Network of Role Models” 03/12/2019 14:15:38 EL Δημοσιεύθηκε 03/12/2019 14:16:20
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 19/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ 24/07/2018 12:44:44 EL Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 12:47:35
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 08/2018 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 24/07/2018 12:58:11 EL Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 12:58:25
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 12/2019 για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του «Φεστιβάλ Νέων 2019» 16/07/2019 08:24:04 EL Δημοσιεύθηκε 16/07/2019 08:24:33