Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 09/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» 22/07/2022 09:29:39 EL Δημοσιεύθηκε 22/07/2022 09:33:47
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 15/2021 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» 22/07/2022 09:40:39 EL Δημοσιεύθηκε 22/07/2022 10:20:26
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 08/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ 25/07/2022 09:08:39 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2022 09:09:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 03/2022 για την αγορά υπηρεσιών για τη φιλοξενία της δραστηριότητας Digital Green Innovation Conference 25/07/2022 14:32:55 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2022 14:33:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 10/2022 για την αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Κύκλου Εκμάθησης του Προγράμματος DiscoverEU [Erasmus+: Νεολαία] 04/08/2022 12:59:59 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2022 13:00:42
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 06/2022 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία των Υποδομών του Οργανισμού Νεολαίας στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ευρύχου, Όμοδος και Σωτήρα Αμμοχώστου 05/08/2022 13:53:12 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 13:53:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 08/2018 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 24/07/2018 12:58:11 EL Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 12:58:25
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 12/2020 για την αγορά υπηρεσιών για την Υλοποίηση καταρτίσεων στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Δράσεων Δικτύωσης του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» 16/07/2020 13:40:01 EL Δημοσιεύθηκε 16/07/2020 13:40:10
Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες - Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμός με Α/Α 01/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης του ΟΝΕΚ 10/01/2018 11:59:55 EL Δημοσιεύθηκε 10/01/2018 12:13:00
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Α/Α 11/2021 για την αγορά υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ στην Πάφο 11/10/2021 14:36:52 EL Δημοσιεύθηκε 11/10/2021 14:37:01