Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διορισμένη Υπεργολαβία για Εξοπλισμό Εργαστηρίων Μαγειρικής για τις ανάγκες του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Π 20/02/2023 11:41:25 EL Δημοσιεύθηκε 20/02/2023 12:03:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια και συντήρηση μοτοσυκλετών τύπου «scooter» 21/02/2023 14:57:19 EL Δημοσιεύθηκε 21/02/2023 14:57:24
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διορισμένη Υπεργολαβία για Μικρό Εξοπλισμό Εργαστηρίων Μαγειρικής για τις ανάγκες του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 20/02/2023 14:57:19 EL Δημοσιεύθηκε 20/02/2023 14:57:49
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 24/02/2023 12:40:55 EL Δημοσιεύθηκε 24/02/2023 12:42:23
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ 21/07/2022 13:48:45 EL Δημοσιεύθηκε 21/07/2022 13:50:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΥΤΤΆΛΟΥ 24/02/2023 14:16:38 EL Δημοσιεύθηκε 02/03/2023 09:24:40
Διορθωτική Προκήρυξη ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 24/02/2023 10:47:11 EL Δημοσιεύθηκε 24/02/2023 10:51:06
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 02/03/2023 12:55:15 EL Δημοσιεύθηκε 02/03/2023 12:56:18
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου 02/03/2023 13:46:57 EL Δημοσιεύθηκε 02/03/2023 13:48:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ 28/07/2022 13:41:13 EL Δημοσιεύθηκε 28/07/2022 13:42:09