Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Βελτίωση των οδών Φελλάχογλου κ. ά. και δύο παρακείμενων χώρων στάθμευσης 13/12/2018 14:30:45 EL Δημοσιεύθηκε 13/12/2018 15:07:56
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ 08/12/2018 14:15:25 EL Δημοσιεύθηκε 08/12/2018 14:36:25
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων σκίασης για το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας 03/07/2020 14:49:46 EL Δημοσιεύθηκε 03/07/2020 14:50:46
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 14/08/2017 11:22:58 EL Δημοσιεύθηκε 14/08/2017 12:04:38
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ 21/08/2017 09:35:47 EL Δημοσιεύθηκε 21/08/2017 13:11:11
Διορθωτική Προκήρυξη Βελτίωση των οδών Φελλάχογλου κ. ά. και δύο παρακείμενων χώρων στάθμευσης 19/12/2018 14:14:29 EL Δημοσιεύθηκε 19/12/2018 14:21:36
Διορθωτική Προκήρυξη Εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικής μελέτης για τη δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου στο χώρο του κτιρίου του πρώην Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου 10/02/2021 10:10:11 EL Δημοσιεύθηκε 10/02/2021 10:10:55
Διορθωτική Προκήρυξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 21/12/2018 13:03:05 EL Δημοσιεύθηκε 21/12/2018 13:03:19
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΠΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ 14/02/2018 14:32:18 EL Δημοσιεύθηκε 14/02/2018 14:34:47
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια τεσσάρων τύπων καρέκλας για τις ανάγκες του Πολυχώρου Πολιτισμού «Αττικόν» και αίθουσας του Δημοτικού Μεγάρου Πάφου 19/07/2018 13:59:18 EL Δημοσιεύθηκε 19/07/2018 14:18:17