Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
Sort ascendingSort descending
Τίτλος
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία υποβολής
Sort ascendingSort descending
Γλώσσα
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 5 ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 03/08/2018 10:25:53 EL Δημοσιεύθηκε 03/08/2018 11:37:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΓ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 22/01/2019 13:01:21 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:18:03
Διορθωτική Προκήρυξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 06/02/2019 09:04:05 EL Δημοσιεύθηκε 06/02/2019 12:12:00
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 31/01/2019 09:15:47 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:19:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 19/09/2018 13:01:14 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2018 13:38:50
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ 03/03/2021 11:28:59 EL Δημοσιεύθηκε 03/03/2021 11:34:16
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 17/10/2018 09:17:37 EL Δημοσιεύθηκε 17/10/2018 09:37:57
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ" ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΦΟ 18/10/2018 11:08:05 EL Δημοσιεύθηκε 18/10/2018 11:16:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 22/05/2019 08:01:50 EL Δημοσιεύθηκε 22/05/2019 08:07:29
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 14/06/2019 09:53:51 EL Δημοσιεύθηκε 14/06/2019 09:59:53