Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ) ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 13/03/2023 12:44:20 EL Δημοσιεύθηκε 13/03/2023 12:48:54
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 11:28:36 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:33:17
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 11:45:50 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:48:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 10:58:56 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:07:07
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ¨ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ¨ΠΑΦΟΥ 17/10/2022 09:17:21 EL Δημοσιεύθηκε 17/10/2022 09:20:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ 16/12/2022 09:49:27 EL Δημοσιεύθηκε 16/12/2022 09:54:26
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 31/01/2019 09:15:47 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:19:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 19/09/2018 13:01:14 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2018 13:38:50
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΓ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 22/01/2019 13:01:21 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:18:03
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 07/12/2021 12:23:07 EL Δημοσιεύθηκε 07/12/2021 12:23:27