Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 31/01/2019 09:15:47 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:19:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 19/09/2018 13:01:14 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2018 13:38:50
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΓ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 22/01/2019 13:01:21 EL Δημοσιεύθηκε 04/02/2019 11:18:03
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 07/12/2021 12:23:07 EL Δημοσιεύθηκε 07/12/2021 12:23:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 07/12/2021 13:24:06 EL Δημοσιεύθηκε 07/12/2021 13:26:52
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 07/12/2021 14:10:11 EL Δημοσιεύθηκε 07/12/2021 14:11:38
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ 03/03/2021 11:28:59 EL Δημοσιεύθηκε 03/03/2021 11:34:16
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 14/06/2019 09:53:51 EL Δημοσιεύθηκε 14/06/2019 09:59:53
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 5 ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 03/08/2018 10:25:53 EL Δημοσιεύθηκε 03/08/2018 11:37:08
Διορθωτική Προκήρυξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 06/02/2019 09:04:05 EL Δημοσιεύθηκε 06/02/2019 12:12:00