Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ) ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 13/03/2023 12:44:20 EL Δημοσιεύθηκε 13/03/2023 12:48:54
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 11:28:36 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:33:17
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 11:45:50 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:48:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 10:58:56 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 11:07:07
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ¨ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ¨ΠΑΦΟΥ 17/10/2022 09:17:21 EL Δημοσιεύθηκε 17/10/2022 09:20:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ) ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 10/04/2023 11:38:06 EL Δημοσιεύθηκε 10/04/2023 11:41:37
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 07/09/2023 09:37:41 EL Δημοσιεύθηκε 07/09/2023 09:42:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19/09/2023 09:48:10 EL Δημοσιεύθηκε 19/09/2023 09:49:36
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ 16/12/2022 09:49:27 EL Δημοσιεύθηκε 16/12/2022 09:54:26
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ 08/05/2023 13:03:45 EL Δημοσιεύθηκε 08/05/2023 13:06:15