Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 14/11/2018 09:09:14 EN Δημοσιεύθηκε 14/11/2018 10:32:53
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 21/03/2019 09:37:13 EN Δημοσιεύθηκε 21/03/2019 09:47:03
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 31/12/2018 11:06:06 EN Δημοσιεύθηκε 31/12/2018 11:19:53
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 23/07/2019 11:11:18 EN Δημοσιεύθηκε 23/07/2019 11:23:12
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 05/02/2019 15:48:28 EN Δημοσιεύθηκε 05/02/2019 15:54:11
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 26/09/2018 13:52:57 EN Δημοσιεύθηκε 05/10/2018 13:06:59
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 27/02/2019 15:36:03 EN Δημοσιεύθηκε 14/03/2019 08:42:19
Διορθωτική Προκήρυξη Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 14/03/2019 08:32:00 EN Δημοσιεύθηκε 14/03/2019 08:41:44
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System 21/12/2020 10:25:12 EN Δημοσιεύθηκε 21/12/2020 11:03:49
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. 25/06/2012 13:32:35 EL Δημοσιεύθηκε 25/06/2012 14:20:35