Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 25/06/2012 13:32:35 EL Δημοσιεύθηκε 25/06/2012 14:20:35
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 01/02/2013 13:17:57 EL Δημοσιεύθηκε 01/02/2013 13:30:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 18/01/2016 14:17:33 EL Δημοσιεύθηκε 23/09/2016 10:09:56
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 04/01/2017 14:11:31 EL Δημοσιεύθηκε 05/01/2017 12:39:54
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου Αποκατάσταση και αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου στο οποίο στεγάζονται τα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου 05/04/2023 21:22:05 EL Δημοσιεύθηκε 05/04/2023 21:33:49
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου Αποκατάσταση και αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου στο οποίο στεγάζονται τα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου 06/12/2023 13:54:13 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2023 14:26:05