Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Treasury of the Republic of Cyprus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
PPD
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
Διεύθυνση(EN):
Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1441
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@treasury.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22602310
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22302609
Δικτυακός Τόπος:
http://www.treasury.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων