Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Human Resource Development Authority of Cyprus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΑνΑΔ/HRDA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αναβύσσου 2,  Στρόβολος
Διεύθυνση(EN):
2 Anavissou str, Strovolos
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2025
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
hrda@hrdauth.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22515000
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22496949
Δικτυακός Τόπος:
www.anad.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων