Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Larnaca Sewerage and Drainage Board
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΑΛ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
P.O. Box 40620
Διεύθυνση(EN):
P.O. Box 40620
Ταχυδρομικός Κώδικας:
6306
Πόλη:
Λάρνακα
Πόλη(EN):
Larnaca
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@lsdb.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 24815222
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 24638838
Δικτυακός Τόπος:
http://www.lsdb.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων