Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Sewerage Board οf Pafos
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Σ.Α.ΠΑ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Χαράλαμπου Μούσκου 11, 8010 Πάφος
Διεύθυνση(EN):
11 Charalambou Mouskou, 8010 Pafos
Ταχυδρομικός Κώδικας:
8010
Πόλη:
Πάφος
Πόλη(EN):
Pafos
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
sapainfo@sapa.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 26818202
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 26939294
Δικτυακός Τόπος:
www.sapa.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων