Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus University of Technology
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 2ος όροφος, 3041 Λεμεσός
Διεύθυνση(EN):
Archibischop Kyprianou 31, Co-Operative Limassol Building, 2nd Floor, 3041 Limassol
Ταχυδρομικός Κώδικας:
3036
Πόλη:
Λεμεσός
Πόλη(EN):
Limassol
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
cut.tenders@cut.ac.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25002483
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25002762
Δικτυακός Τόπος:
https://www.cut.ac.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων