Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Δήμος Λευκωσίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Nicosia Municipality
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Δ.Λ.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 21015
Διεύθυνση(EN):
P.O.Box 21015
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1500
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@nicosiamunicipality.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22797000
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22663363
Δικτυακός Τόπος:
http://www.lefkosia.eu

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων