Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus Broadcasting Corporation
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΡΙΚ/CyBC
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λεωφόρος ΡΙΚ, 2120, Αγλαντζιά
Διεύθυνση(EN):
Cyprus Broadcasting Corporation, CyBC Avenue, 2120, Aglantzia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2120
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
rik@cybc.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22862000
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22314050
Δικτυακός Τόπος:
www.cybc.com.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων