Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Sewerage Board Of Limassol - Amathus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΑΛΑ/SBLA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 76, Κτίριο Α
Διεύθυνση(EN):
76, Franklin Roosevelt, Block A
Ταχυδρομικός Κώδικας:
3012
Πόλη:
Λεμεσός
Πόλη(EN):
Limassol
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
tenders@sbla.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25881888
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25881777
Δικτυακός Τόπος:
www.sbla.com.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων