Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υπουργείο Υγείας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Ministry of Health
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Υ.Υ.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Υγείας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Διεύθυνση(EN):
Prodromou 1 and Chilonos 17
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1448
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
akontemeniotis@phs.moh.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22605414
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22605488
Δικτυακός Τόπος:
https://www.moh.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων