Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Όνομα Οργανισμού(EN):
Public Works Department
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΔΕ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 165
Διεύθυνση(EN):
165 Strovolos Aven.
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2048
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@pwd.mcw.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
Δικτυακός Τόπος:
http://www.mcw.gov.cy/pwd

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων