Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Όνομα Οργανισμού(EN):
Department of Fisheries and Marine Research
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΑΘΕ - DFMR
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Βηθλεέμ 101
Διεύθυνση(EN):
101, Vithleem Street
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1416
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
director@dfmr.moa.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22807867
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22775955
Δικτυακός Τόπος:
http://www.moa.gov.cy/dfmr

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων