Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Όνομα Οργανισμού(EN):
Department of Electrical and Mechanical Services
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Η.Μ.Υ.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Διεύθυνση(EN):
Agios Ilarionas Avenue, Kaimakli, 1426 Lefkosia. P.O.Box 29669, 1722 Λευκωσία
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1426
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
director@ems.mcw.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22800301
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22348202
Δικτυακός Τόπος:
www.mcw.gov.cy/ems

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων