Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Deputy Ministry of Shipping
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΦΥΝ/DMS
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός Ταχ. Κιβ. 56193
Διεύθυνση(EN):
Kyllinis str. Mesa Geitonia, 4007 Lemessos, P.O. BOX 56193
Ταχυδρομικός Κώδικας:
3305
Πόλη:
Λεμεσός
Πόλη(EN):
Lemessos
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
maritimeadmin@dms.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25848100
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25848200
Δικτυακός Τόπος:
www.dms.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων