Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Δήμος Αγλαντζιάς
Όνομα Οργανισμού(EN):
Aglantzia Municipality
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
AGLAMUN
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 20259
Διεύθυνση(EN):
P.O. Box 20259
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2150
Πόλη:
Αγλαντζιά
Πόλη(EN):
Aglantzia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
mail@aglantzia.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22462233
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22455799
Δικτυακός Τόπος:
www.aglantzia.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων