Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Δήμος Λεμεσού
Όνομα Οργανισμού(EN):
Lemesos Municipality
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΛ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αρχ. Κυπριανού 23
Διεύθυνση(EN):
23 Arch. Kyprianos Str.
Ταχυδρομικός Κώδικας:
50089, 3600
Πόλη:
Λεμεσός
Πόλη(EN):
Limassol
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
tenders@limassol.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25884300
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25365497
Δικτυακός Τόπος:
http://www.limassol.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων