Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Όνομα Οργανισμού(EN):
LIVADIA MUNICIPALITY
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Δικαιοσύνης 1, Λιβάδια
Διεύθυνση(EN):
Dikeosinis 1, Livadia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
7060 Λιβάδια
Πόλη:
Λάρνακα
Πόλη(EN):
Larnaca
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
kslivadion@cytanet.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 24633388
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 24635414
Δικτυακός Τόπος:
https://www.livadia.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων