Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
University of Cyprus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Π.Κ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Διεύθυνση(EN):
University Campus, 1 Panepistimiou Avenue,Aglantzia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2109
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
procurement@ucy.ac.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22894000
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22895089
Δικτυακός Τόπος:
www.ucy.ac.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων