Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Ministry of Education, Culture, Sports and Youth
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
YΠΠAN/MOECSY
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Διεύθυνση(EN):
Corner of Kimonos and Thucydides Street
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1434
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
moec@moec.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22800600
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22427559
Δικτυακός Τόπος:
www.moec.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων