Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Όνομα Οργανισμού(EN):
District Administration Larnaca
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
lcada
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Εσωτερικών
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 40103
Διεύθυνση(EN):
P.O.Box 40103
Ταχυδρομικός Κώδικας:
6301
Πόλη:
Λάρνακα
Πόλη(EN):
Larnaca
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
llouka@papd.mof.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 24801886
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 24801903
Δικτυακός Τόπος:
http://moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/dmlmessagelar_gr/dmlmessagelar_gr?OpenDocument#

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων