Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Youth Board of Cyprus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΟΝΕΚ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
Διεύθυνση(EN):
104 Athalassas Avenue
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2024
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@onek.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22402600
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22402700
Δικτυακός Τόπος:
www.onek.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων