Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Δήμος Λάρνακας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Larnaca Municipality
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Δ.Λ.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 40045
Διεύθυνση(EN):
P.O. Box 40045
Ταχυδρομικός Κώδικας:
6300
Πόλη:
Λάρνακα
Πόλη(EN):
Larnaca
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
municipality@larnaka.com
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 24653333
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 24653384
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων