Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Δήμος Πάφου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Municipality of Pafos
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Δ.Π.  Mo P
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Διεύθυνση(EN):
P.O. Box 60032, 8100 Pafos (28th October Square
Ταχυδρομικός Κώδικας:
8010
Πόλη:
Πάφος
Πόλη(EN):
Pafos
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
prosfores@pafos.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 26822354
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 26934762
Δικτυακός Τόπος:
www.pafos.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων