Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Όνομα Οργανισμού(EN):
Deputy Ministry of Tourism
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΦΥΤ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υφυπουργείο Τουρισμού
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
T.Θ. 24535
Διεύθυνση(EN):
P.O. Box 24535
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1390
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
renakalogirou@visitcyprus.com
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22691100
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22691270
Δικτυακός Τόπος:
https://www.tourism.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων