Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Όνομα Οργανισμού(EN):
State Health Services Organization
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΟΚΥπΥ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αγίου Αντωνίου 2, Αγλαντζιά
Διεύθυνση(EN):
Agiou Antoniou 2, Aglantzia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2100
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@shso.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22212800
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22665100
Δικτυακός Τόπος:
https://www.shso.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων