Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Όνομα Οργανισμού(EN):
UNION OF CYPRUS MUNICIPALITIES
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΔΚ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ 22033
Διεύθυνση(EN):
P.O.BOX 22033
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1516
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
NICOSIA
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
endeky@cytanet.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22445170
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22677230
Δικτυακός Τόπος:
www.ucm.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων