Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΙΔΑΛΙΟΥ
Όνομα Οργανισμού(EN):
SXOLIKH EFORIA IDALIOU
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Σ.Ε.ΙΔΑΛΙΟΥ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Ευάγγελου Φλωράκη 1,
Διεύθυνση(EN):
EUAGELOU FLORAKI 1,
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2550 ΔΑΛΙ
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
schoolcom.idaliou@cytanet.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22441164
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22441165
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων