Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Όνομα Οργανισμού(EN):
THE CYPRUS INSTITUTE
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Cyl
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Κωνσταντίνου Καβάφη 20
Διεύθυνση(EN):
20 Constantinou Kavafi
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2121
Πόλη:
Αγλαντζιά, Λευκωσία
Πόλη(EN):
Aglantzia, NICOSIA
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
office.procurement@cyi.ac.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22208700
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22208625
Δικτυακός Τόπος:
www.cyi.ac.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων