Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Όνομα Οργανισμού(EN):
National Betting Authority
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΑΣ/NBA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Διγενή Ακρίτα 83
Διεύθυνση(EN):
Digeni Akrita 83
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1070
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@nba.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22881800
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων