Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Όνομα Οργανισμού(EN):
CYPRUS ENERGY AGENCY
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
CEA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
10-12 Λεύκωνος
Διεύθυνση(EN):
10-12 Lefkonos
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1011
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Lefkosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@cea.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22667716
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22667736
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων