Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Όριο
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Προσφορά για την προμήθεια Methenamine αρ.διαγ. 64/2024 (ΟΑΥ) Υπουργείο Υγείας Desription 14/06/2024 15:33:18 04/07/2024 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 64,638.00
2 262/2024 - Παροχή υπηρεσιών για φόρτωση η εκφόρτωση και ταξινόμηση εξοπλισμού της Αρχής στην Περιφέρεια Λεμεσού Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Desription 14/06/2024 14:58:31 12/07/2024 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 50,734.00
3 Προσφορά για την προμήθεια 2 οχημάτων τύπου βαν αποθηκευτικού χώρου 0.9-1.5 κ.μ. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Desription 14/06/2024 14:48:29 28/06/2024 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 32,000.00
4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NINTEDANIB ΚΑΙ PAZOPANIB 13.25.02.08.190 Φ.Υ.Υ. 42/2024 Υπουργείο Υγείας Desription 14/06/2024 14:05:56 18/07/2024 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Πάνω Contract Notice PDF 1,077,760.00
5 KATAΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚOY ΣΤΕΓΑΣΤΡOY ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ Desription 14/06/2024 13:52:33 08/07/2024 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 120,000.00
6 Ε.Δ.ΛΑΡ 073/2024 «Προσφορά για την κατασκευή και επένδυση τοίχου στην Ορά» Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 14/06/2024 13:51:54 05/07/2024 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 15,600.00
7 Προσφορά για την προμήθεια Eμβολίων αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 70/2024 (YY) Υπουργείο Υγείας Desription 14/06/2024 13:50:38 18/07/2024 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Πάνω Contract Notice PDF 2,822,164.00
8 Προμήθεια 2 διπλοκάμπινων οχημάτων 4χ4 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Desription 14/06/2024 13:50:20 28/06/2024 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 60,000.00
9 Ε.Δ.ΛΑΡ 071/2024 «Πρ. για την προμ. και τοποθ. ελασ. δαπέδου απορ. κρούσεων ειδικό για παιχνιδότοπους καθώς και την προμ. και συν. / τοποθ. παιχνιδ. και εξοπλ. σε δύο πάρκα στην κοινότητα Αβδελλερουο Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 14/06/2024 12:53:31 05/07/2024 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 34,150.00
10 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RITUXIMAB 13.25.02.08.194 Φ.Υ.Υ. 61/2024 (ΟΑΥ) Υπουργείο Υγείας Desription 14/06/2024 12:50:34 18/07/2024 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Πάνω Contract Notice PDF 2,646,725.00