Περιοχή Πληροφοριών

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής
Βίντεο - Υποβολή Ηλεκτρονικής Προσφοράς Βίντεο πως γίνεται η Υποβολή Ηλεκτρονικής Προσφοράς στο σύστημα eProcurement 30/06/2020