Περιοχή Πληροφοριών

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής
Βίντεο - Νέο εργαλέιο (TPT) Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικής Προσφοράς Νέο εργαλείο ετοιμασίας και υποβολή των προσφορών (New TPT) - Βίντεο πως γίνεται η Υποβολή Ηλεκτρονικής Προσφοράς στο σύστημα eProcurement με το νέο εργαλείο (TPT) 29/02/2024