Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Πρόγραμμα της Πύλης YOUR EUROPE για τον Σεπτέμβριο Πρόγραμμα της διαδικτυακής Πύλης ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Your Europe» για το μήνα Σεπτέμβριο για προώθηση θεματικών ενοτήτων μέσω εκδηλώσεων, συναντήσεων, συνεδρίων, πληροφόρησης σε ιστοσελίδες, που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις στα κοινωνικά δίκτυα FACEBOOK και TWITTER 07/09/2017 Your Europe - September 2017.rar