Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ESPD) If you are a supplier or a public sector entity using the ESPD service, you can participate in the ESPD satisfaction survey and have the chance to influence the development of the ESPD! The survey is undertaken by the European Commission and is open until 15 September 2019 and only takes a few minutes to complete. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey 03/09/2019