Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Αύγουστο 2023 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2023 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 06/09/2023 petroleum prices.zip