Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Μάιο 2024 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Ιούνιο 2024 βάσει της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8/2019. 10/06/2024 petroleum prices.zip