Περιοχή Πληροφοριών

Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Εκπαιδευτικά Βίντεο / Videos Tutorials Βίντεο για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος (εγγραφή, αναζήτηση διαγωνισμών, υποβολή προσφορών κ.α.) βρίσκονται αναρτημένα στο YouTube και μπορείτε να τα βρείτε μέσω του «Σχετικοί Σύνδεσμοι» την ενότητα «Πληροφορίες». / Video tutorials with the basic functions of the system (registration, tender search, tender submission etc.) are available at YouTube and you can find them via the “Relevant Links” under section “Information”. 29/02/2024 YouTube_Video_Links.docx
New Tender Preparation and Submission Tool (for Economic Operators) Guide for the new Tender Preparation and Submission Tool available for Economic Operators 29/02/2024 Guide for the Preparation and Submission of Tender (online).doc
Νέο εργαλείο Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς Οδηγός για την ετοιμασία και υποβολή Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς με το νέο εργαλείο 29/02/2024 Συνοπτικος Οδηγός Ετοιμασιας και υποβολής προσφοράς-Νεο εργαλειο Υποβολής προσφοράς.doc
Εγγραφή Οικονομικού Φορέα Εγγραφή Οικονομικού Φορέα 29/11/2023 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα_v2.1.pdf
Ετοιμασία και Υποβολή Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς Ετοιμασία και Υποβολή Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς 29/11/2023 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.5.pdf
Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 29/11/2023 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators)_v5.5.pdf
Registration of an Economic Operator Registration of an Economic Operator 29/11/2023 ePPS- Guide for the Registration of an Economic Operator_v2.1.pdf
Επανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης Επανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης 29/11/2023 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης (password)_v1.1.pdf
Reset password Reset password 29/11/2023 ePPS- Guide how to reset password_V1.1.pdf
Έγκριση Καταλόγου από Προμηθευτή Έγκριση Καταλόγου από Προμηθευτή 23/11/2023 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Έγκρισης Καταλόγου από Προμηθευτη_V1.0.pdf