Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
04/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45233260-Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
63.025
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/02/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/02/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/02/2023 14:02
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ -Υποδομές Πρόσβασης-Έγγραφα Διαγωνισμού-Δημοσίευση.rar ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ EL 2023/02/09 14:02:22
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5877161_1.xml N/A el 2023/02/09 13:44:50