Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με Α/Α 03/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης του ΟΝΕΚ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός με Α/Α 03/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης του ΟΝΕΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 03/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης του ΟΝΕΚ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
85320000-Κοινωνικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
282.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/02/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/02/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
12
Όνομα τμήματος(1)
Ανάδοχος 1
Όνομα τμήματος(2)
Ανάδοχος 2
Όνομα τμήματος(3)
Ανάδοχος 3
Όνομα τμήματος(4)
Ανάδοχος 4
Όνομα τμήματος(5)
Ανάδοχος 5
Όνομα τμήματος(6)
Ανάδοχος 6
Όνομα τμήματος(7)
Ανάδοχος 7
Όνομα τμήματος(8)
Ανάδοχος 8
Όνομα τμήματος(9)
Ανάδοχος 9
Όνομα τμήματος(10)
Ανάδοχος 10
Όνομα τμήματος(11)
Ανάδοχος 11
Όνομα τμήματος(12)
Ανάδοχος 12
Να υποβληθούν προσφορές για::
Όλα τα Τμήματα
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Μαρία Θεοφίλου 85320000 Ανάδοχος 2 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 85320000 Ανάδοχος 1 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου 85320000 Ανάδοχος 3 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ 85320000 Ανάδοχος 4 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου 85320000 Ανάδοχος 5 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου 85320000 Ανάδοχος 7 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου 85320000 Ανάδοχος 6 EUR 27.600,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ναι 1 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 2 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 3 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 4 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 5 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 6 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 7 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 8 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 9 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 10 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 11 EUR 27.600,00
XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 12 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 2 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 12 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 11 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 10 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 9 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 8 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 7 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 6 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 5 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 4 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Ναι 3 EUR 27.600,00
Ανθη Σωτηριου Όχι 1 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 12 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 1 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 2 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 3 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 4 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 5 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 6 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Ναι 7 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 8 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 9 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 10 EUR 27.600,00
Έλενα Βασιλείου Όχι 11 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 1 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 12 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 11 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 10 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 9 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 8 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 7 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Ναι 6 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 5 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 4 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 3 EUR 27.600,00
Έλενα Κατσέξου Όχι 2 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 1 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 2 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 3 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 4 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Ναι 5 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 6 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 7 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 8 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 9 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 10 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 11 EUR 27.600,00
Θεοδώρα Θεοδώρου Όχι 12 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Ναι 2 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 1 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 12 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 11 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 10 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 9 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 8 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 7 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 6 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 5 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 4 EUR 27.600,00
Μαρία Θεοφίλου Όχι 3 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 1 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 12 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 11 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 10 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 9 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 8 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 7 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 6 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 5 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Ναι 4 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 3 EUR 27.600,00
ΝΤΕΝΙΣΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ Όχι 2 EUR 27.600,00