Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΕΠΑΚ(1)/012/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
22000000-Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
24000000-Χημικά προϊόντα
39800000-Είδη καθαρισμού και στίλβωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
975.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2018 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/09/2018 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES 33000000 N/A EUR 325.000,00
A. Jacovides Trading Ltd 33000000 N/A EUR 325.000,00
A.J.VOUROS LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
Biotronics Ltd 33000000 N/A EUR 325.000,00
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
Celera Chemicals LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
JGC Geoinformation Systems SA 33000000 N/A EUR 325.000,00
Lab Supplies Scientific - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε. 33000000 N/A EUR 325.000,00
Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd 33000000 N/A EUR 325.000,00
MK PROSOPSIS LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
MEDISELL CO LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
Mona's Art Ltd 33000000 N/A EUR 325.000,00
SCIENTRONICS LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
SPREL LTD 33000000 N/A EUR 325.000,00
sundial co. ltd 33000000 N/A EUR 325.000,00
ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 33000000 N/A EUR 325.000,00
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΝΝΟΣ 33000000 N/A EUR 325.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
3D MAKERS LIMITED Όχι N/A EUR 960,00
A. Jacovides Trading Ltd Ναι N/A EUR 4,25
A.J.VOUROS LTD Ναι N/A EUR 347.603,00
Biotronics Ltd Ναι N/A EUR 25.000,00
C and V KRITICOS SUPPLIERS LTD Όχι N/A EUR 181.363,00
Celera Chemicals LTD Ναι N/A EUR 58.749,50
C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES Ναι N/A EUR 1,00
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD Ναι N/A EUR 5.200,00
JGC Geoinformation Systems SA Ναι N/A EUR 12.311,00
Lab Supplies Scientific - Π. Γαλάνης κ' ΣΙΑ Ο.Ε. Ναι N/A EUR 58.272,80
Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd Ναι N/A EUR 5.697,54
MEDISELL CO LTD Ναι N/A EUR 84.878,50
MK PROSOPSIS LTD Ναι N/A EUR 1,00
Mona's Art Ltd Ναι N/A EUR 3.638,25
SCIENTRONICS LTD Ναι N/A EUR 38.350,00
SPREL LTD Ναι N/A EUR 32.225,20
sundial co. ltd Ναι N/A EUR 22.390,00
ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ναι N/A EUR 3.443,00
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΝΝΟΣ Ναι N/A EUR 23.870,50