Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΕΠΑΚ(1)/012/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ομαδοποιημένη προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων που χρησιμοποιεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια Τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
22000000-Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
24000000-Χημικά προϊόντα
39800000-Είδη καθαρισμού και στίλβωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
975.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2018 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/09/2018 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/09/2018 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/08/2018 12:39
Ημερομηνία ανάθεσης: