Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Cyprus LNG Import Terminal
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ
Τίτλος:
Cyprus LNG Import Terminal
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ETYFA E01/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Following the completion of a feasibility study in 2016, the Government of Cyprus (GoC) decided to proceed with the development of a facility for the import, storage and regasification of liquefied natural gas (LNG) at a location in Vasilikos Bay, near Lemesos. The GoC requires the completion of the new LNG Import Terminal by 30 November 2020. The subject of this tender entails the design, construction and operation of (the Project): • Procurement of a floating storage and regasification unit (FSRU), of at least 125,000m3 storage capacity, to unload LNG from LNG carriers ranging in size from 120,000m3 to 217,000m3 (Q-Flex); • Construction of offshore infrastructure for the permanent berthing of the FSRU, and • Onshore natural gas infrastructure and related construction components for gas delivery to the Vasilikos power station and potentially other gas consumers.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45255000-Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου
45255300-Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς αερίου
45255410-Κατασκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης
45255800-Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/07/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/11/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/07/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/10/2018 11:11
Ημερομηνία ανάθεσης:
26/02/2020 09:43