Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 07/2019 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers»
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 07/2019 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 07/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «The Steamers» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
80000000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
300.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/07/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/07/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Νίκος Βιολάρης 80000000 N/A EUR 9.090,00
Αγγέλα Χειμώνα 80000000 N/A EUR 9.090,00
Δέσπω Χριστοφόρου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Χριστιάνα Ιντζιέγιαννη 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΣΤΗ 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 80000000 N/A EUR 9.090,00
Ιφιγένεια Μύος 80000000 N/A EUR 9.090,00
Γιαννακά Σωτηρία 80000000 N/A EUR 9.090,00
Βασίλης Φιλής 80000000 N/A EUR 9.090,00
Artemis Charalambous 80000000 N/A EUR 9.090,00
Γεωργία Μαύρου 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΤΕΛΛΑΣ 80000000 N/A EUR 9.090,00
Eλενα Μιτελλα 80000000 N/A EUR 9.090,00
Μαρία Ονησιφόρου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Περσεφόνη Χαραλάμπους 80000000 N/A EUR 9.090,00
Στέλλα Παλούγκου 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 80000000 N/A EUR 9.090,00
Φωτεινή Χριστοδούλου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Σωτηρία Βορκά 80000000 N/A EUR 9.090,00
Ευτυχίου Πέτρος 80000000 N/A EUR 9.090,00
Μαρία Νικολάου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Βαλάντω Αντρέου 80000000 N/A EUR 9.090,00
Ματίνα Μαραθεύτη 80000000 N/A EUR 9.090,00
Ματίνα Μαραθεύτη 80000000 N/A EUR 9.090,00
Μαρία Ονησιφόρου 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΣΤΗ 80000000 N/A EUR 9.090,00
Βασίλης Φιλής 80000000 N/A EUR 9.090,00
Γεωργία Μαύρου 80000000 N/A EUR 9.090,00
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 80000000 N/A EUR 9.090,00
Ελένη Χριστοδούλου 80000000 N/A EUR 9.090,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Artemis Charalambous Ναι N/A EUR 25,00
Eλενα Μιτελλα Ναι N/A EUR 25,00
Nikolas Stratis Όχι N/A EUR 30,00
Αγγέλα Χειμώνα Ναι N/A EUR 25,00
ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ναι N/A EUR 25,00
ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ναι N/A EUR 25,00
Βαλάντω Αντρέου Ναι N/A EUR 30,00
Βασίλης Φιλής Ναι N/A EUR 25,00
Γεωργία Μαύρου Ναι N/A EUR 25,00
Γιαννακά Σωτηρία Ναι N/A EUR 25,00
Δέσπω Χριστοφόρου Ναι N/A EUR 25,00
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ναι N/A EUR 30,00
ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ Όχι N/A EUR 30,00
Ελένη Χριστοδούλου Ναι N/A EUR 25,00
Ελευθερία Σουσούρη Όχι N/A EUR 25,00
Ευτυχίου Πέτρος Ναι N/A EUR 30,00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΤΕΛΛΑΣ Ναι N/A EUR 25,00
Ιφιγένεια Μύος Ναι N/A EUR 25,00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Όχι N/A EUR 30,00
ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΣΤΗ Ναι N/A EUR 25,00
Μαρία Νικολάου Ναι N/A EUR 30,00
Μαρία Ονησιφόρου Ναι N/A EUR 25,00
Μαρια Πιθαρά Όχι N/A EUR 0,00
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ναι N/A EUR 25,00
Ματίνα Μαραθεύτη Ναι N/A EUR 30,00
Νάντια Χριστοφόρου Όχι N/A EUR 25,00
Νικόλας Νικολαΐδης Όχι N/A EUR 25,00
Νίκος Βιολάρης Ναι N/A EUR 25,00
Περσεφόνη Χαραλάμπους Ναι N/A EUR 25,00
Στέλλα Παλούγκου Ναι N/A EUR 25,00
Στυλιανος Τσιουπρος Όχι N/A EUR 25,00
Σωτηρία Βορκά Ναι N/A EUR 30,00
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ναι N/A EUR 25,00
Φωτεινή Χριστοδούλου Ναι N/A EUR 25,00
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Ναι N/A EUR 30,00
Χριστιάνα Ιντζιέγιαννη Ναι N/A EUR 25,00