Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 23/2019 - Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 23/2019 - Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 23/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Καθαριότητα έργων υποδομής του ΟΝΕΚ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
94.680
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/11/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/11/2019 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/11/2019 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(2)
Πολυχώρος Νέων Λεμεσού
Όνομα τμήματος(3)
Πρόγραμμα «The Steamers» στη Λεμεσό
Όνομα τμήματος(4)
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Όνομα τμήματος(5)
«Makerspace» στη Λάρνακα
Όνομα τμήματος(6)
Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου
Όνομα τμήματος(7)
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/11/2019 11:27
Ημερομηνία ανάθεσης:
28/01/2020 14:01