Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 23/2019 - Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 23/2019 - Αγορά Υπηρεσιών για την Καθαριότητα των Έργων Υποδομής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 23/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Καθαριότητα έργων υποδομής του ΟΝΕΚ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
94.680
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/11/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/11/2019 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(2)
Πολυχώρος Νέων Λεμεσού
Όνομα τμήματος(3)
Πρόγραμμα «The Steamers» στη Λεμεσό
Όνομα τμήματος(4)
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Όνομα τμήματος(5)
«Makerspace» στη Λάρνακα
Όνομα τμήματος(6)
Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου
Όνομα τμήματος(7)
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
B. A. THE BEST MCC LTD 90911200 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού EUR 2.909,72
G.A.K general services ltd 90911200 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας EUR 6.675,40
Argyroulla General Cleaning Service 90911200 Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας EUR 17.135,15
Argyroulla General Cleaning Service 90911200 Πολυχώρος Νέων Λεμεσού EUR 12.039,28
Argyroulla General Cleaning Service 90911200 Πρόγραμμα «The Steamers» στη Λεμεσό EUR 9.540,48
Argyroulla General Cleaning Service 90911200 «Makerspace» στη Λάρνακα EUR 8.977,20
Argyroulla General Cleaning Service 90911200 Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου EUR 17.344,40

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Argyroulla General Cleaning Service Ναι 1 EUR 17.135,20
Argyroulla General Cleaning Service Ναι 2 EUR 12.039,30
Argyroulla General Cleaning Service Ναι 3 EUR 9.540,48
Argyroulla General Cleaning Service Όχι 4 EUR 6.643,89
Argyroulla General Cleaning Service Ναι 5 EUR 8.977,20
Argyroulla General Cleaning Service Ναι 6 EUR 17.344,40
Argyroulla General Cleaning Service Όχι 7 EUR 3.019,32
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 1 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 2 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 3 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 4 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 5 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Όχι 6 EUR 0,00
B. A. THE BEST MCC LTD Ναι 7 EUR 0,00
G.A.K general services ltd Όχι 1 EUR 18.220,70
G.A.K general services ltd Όχι 2 EUR 12.293,70
G.A.K general services ltd Όχι 3 EUR 9.631,45
G.A.K general services ltd Ναι 4 EUR 6.675,40
G.A.K general services ltd Όχι 5 EUR 9.641,50
G.A.K general services ltd Όχι 6 EUR 17.913,50
G.A.K general services ltd Όχι 7 EUR 3.134,95