Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 16/2020 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 16/2020 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 16/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
105.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/09/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
Μητρώο Λευκωσίας
Όνομα τμήματος(2)
Μητρώο Λεμεσού - Αγρού
Όνομα τμήματος(3)
Μητρώο Λάρνακας - Αμμοχώστου
Όνομα τμήματος(4)
Μητρώο Πάφου
Να υποβληθούν προσφορές για::
Όλα τα Τμήματα
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Ευαγόρας Παπαγιάννης 79000000 Μητρώο Λάρνακας - Αμμοχώστου EUR 17.500,00
ΕΛΕΝΗ ΖΑΝΤΗ 79000000 Μητρώο Λάρνακας - Αμμοχώστου EUR 17.500,00
Άντρη Μαννούρη 79000000 Μητρώο Λευκωσίας EUR 17.500,00
Νεκτάριος Κίκας 79000000 Μητρώο Λευκωσίας EUR 17.500,00
Βοσκαρίδου Μαριγιώργια 79000000 Μητρώο Λεμεσού - Αγρού EUR 17.500,00
Βασούλα Γιωργαλλίδου 79000000 Μητρώο Λεμεσού - Αγρού EUR 17.500,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Vasiliki Nikolaou Όχι 1 EUR 25,00
Vasiliki Nikolaou Όχι 4 EUR 25,00
Vasiliki Nikolaou Όχι 3 EUR 25,00
Vasiliki Nikolaou Όχι 2 EUR 25,00
Άντρη Μαννούρη Όχι 4 EUR 25,00
Άντρη Μαννούρη Όχι 3 EUR 25,00
Άντρη Μαννούρη Όχι 2 EUR 25,00
Άντρη Μαννούρη Ναι 1 EUR 25,00
Βασούλα Γιωργαλλίδου Όχι 1 EUR 25,00
Βασούλα Γιωργαλλίδου Ναι 2 EUR 25,00
Βασούλα Γιωργαλλίδου Όχι 3 EUR 25,00
Βασούλα Γιωργαλλίδου Όχι 4 EUR 25,00
Βοσκαρίδου Μαριγιώργια Όχι 4 EUR 25,00
Βοσκαρίδου Μαριγιώργια Όχι 3 EUR 25,00
Βοσκαρίδου Μαριγιώργια Ναι 2 EUR 25,00
Βοσκαρίδου Μαριγιώργια Όχι 1 EUR 25,00
Γεωργία Καραολή Όχι 4 EUR 25,00
Γεωργία Καραολή Όχι 3 EUR 25,00
Γεωργία Καραολή Όχι 2 EUR 25,00
Γεωργία Καραολή Όχι 1 EUR 25,00
ΕΛΕΝΗ ΖΑΝΤΗ Όχι 1 EUR 25,00
ΕΛΕΝΗ ΖΑΝΤΗ Όχι 2 EUR 25,00
ΕΛΕΝΗ ΖΑΝΤΗ Ναι 3 EUR 25,00
ΕΛΕΝΗ ΖΑΝΤΗ Όχι 4 EUR 25,00
Ελένη Χριστοδούλου Όχι 4 EUR 25,00
Ελένη Χριστοδούλου Όχι 3 EUR 25,00
Ελένη Χριστοδούλου Όχι 2 EUR 25,00
Ελένη Χριστοδούλου Όχι 1 EUR 25,00
Ευαγόρας Παπαγιάννης Όχι 1 EUR 25,00
Ευαγόρας Παπαγιάννης Όχι 2 EUR 25,00
Ευαγόρας Παπαγιάννης Ναι 3 EUR 25,00
Ευαγόρας Παπαγιάννης Όχι 4 EUR 25,00
Νεκτάριος Κίκας Όχι 4 EUR 25,00
Νεκτάριος Κίκας Όχι 3 EUR 25,00
Νεκτάριος Κίκας Όχι 2 EUR 25,00
Νεκτάριος Κίκας Ναι 1 EUR 25,00
Σαββας Γεωργιου Όχι 1 EUR 25,00
Σαββας Γεωργιου Όχι 2 EUR 25,00
Σαββας Γεωργιου Όχι 3 EUR 25,00
Σαββας Γεωργιου Όχι 4 EUR 25,00