Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 19/2020 για τη διεξαγωγή έρευνας για ανίχνευση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (financial literacy) σε νέους/νέες
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 19/2020 για τη διεξαγωγή έρευνας για ανίχνευση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (financial literacy) σε νέους/νέες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 19/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή έρευνας για ανίχνευση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (financial literacy) σε νέους/νέες.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και υπηρεσίες μέτρησης της κοινής γνώμης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79310000-Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79311200-Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών
79300000-Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
9.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/12/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/12/2020 10:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
23/02/2021 15:06