Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Establishment of a Passenger Maritime Link between Cyprus and Greece
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Τίτλος:
Establishment of a Passenger Maritime Link between Cyprus and Greece
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
SDM 13/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The Shipping Deputy Ministry of the Republic of Cyprus is launching a tender process for the establishment of a passenger maritime link between Cyprus and Greece, under public service obligation (SGEI – Service of General Economic Interest). The said passenger maritime link, will be serving Cyprus (departing from Limassol port or Larnaca port) and the port of Piraeus (Terminal of Keratsini) for the transportation of passengers and of their private vehicles, with a possibility of introducing an intermediate call at one Greek island port on its way to its final destination. The service will be performed by a Ro-Pax vessel, flying an EU/EEA flag and complying with all international, community and national rules and regulations in respect of safety, security and environmental issues at all times.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60600000-Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
60610000-Υπηρεσίες μεταφορών με πορθμεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
30.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/01/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/01/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/01/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/12/2020 14:53
Ημερομηνία ανάθεσης: